CIS-FORDELE       F A Q       LOVGIVNING       INSTALLATION       DOWNLOADS      KONTAKT

 

Hvad siger lovgivningen

omkring solceller ?

 

 

Energinet oplyser generelt om solcellereglerne her ...

 

 

 

Ansøgningsblanketten til private der ønsker,

at søge om muligheden for at modtage pristillæg findes her ...

 

 

 

 

Energistyrelsen har en oversigt over afregning af solstrøm her ...

 

 

 

Dette siger SKAT om solceller og andre vedvarende energianlæg ...

 

 

 

Beskatning af solcelleanlæg - se disse to nyttige links ...

 

og

 

 

Solenergicentret har en oversigt over relevant links om solceller ...

 

 

 

Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi har udarbejdet

hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ...

 

 

 

 

Håndværkfradrag 2015-2017

- fradrag for håndværksydelser ved installation af solcelleanlæg

er vedtaget per den 29.6.2015, og gælder med

tilbagevirkende kraft fra den 1.1.2015 …

 

 

 

 

 

Afregningsreglerne fra den 1.1.2016

 

Der skal altid først ansøges Energinet.dk før man bestiller et solcelleanlæg for få

"et forhånds tilsagn om støtte". Derefter kan anlægget bestilles, leveres,

installeres og nettilsluttes.

Derefter skal man anmode om at få støtten (iflg. de nye EU regler).

 

Der kan vælges imellem to afregningsmodeller:

A) standard med 60 øre/kWt de første 10 år, og 40 øre/kWt for

de næste 10 år for den overskydende el som anlægget "sælger" til elnettet.

Hos det lokale netselskab skal en ny solcelleejer vælge hvilket abonnement der ønskes,

her anbefales gruppe 4 for private.

 

B) solcellepuljen er åben for ansøgning fra den 1.2 til 31.5.2016

 88 øre/kWt de første 10 år, og derefter markedspris for den overskydende el

som anlægget "sælger" til elnettet.

 

Tjek med dit lokale netselskab om de kræver ekstra abonnement for gruppe 4.

 

Mere information om ansøgnings proceduren bliver løbende opdateret på

Energinet.dk's hjemmeside - se linket ovenfor.

Gode Tips

 

Med de nye regler med time-afregning af overproduktion af el fra et solcelleanlæg

er det vigtigt at være opmærksom på følgende :

Ved én fase inverter vil det kun være forbruget der trækker på den valgte fase,

som erstatter evt. køb.

Med andre ord : "Det betyder at en solcelleinstallation skal opbygges/monteres med omtanke:

A) 6 kW inverter på 3 faser = 8,66 A/fase, her er det ikke så vigtigt om forbruget ligger

på den rigtige fase, der vil dog ikke være produktion nok på den enkelte fase til at

dække en vaskemaskine/opvaskemaskine (normalt 2.300 W på 1 fase).

Dvs. der hentes ca. 1.5 Amp (345 W) fra nettet.

B) 6 kW inverter på 2 faser eller 2 enkelte invertere på 3 kW giver en belastningsstrøm på 13 Amp.

Her er det vigtigt at der foretages en undersøgelse om hvor belastningen og produktionen ligger.

Ligeledes er det utrolig vigtig at grundlasten (det forbrug der er der hele tiden, køleskab,

fryser cirkulationspumpe osv. ) er monteret på de samme faser som solcelleanlægget er tilsluttet".

Kilde : Eneginet.dk.

 

Altså ved installation af solcelleanlæg med en én-fase inverter bør du få din elektriker til at tjekke,

at de mest bruget el-artikler i boligen også er tilkoblet den fase som solcelleanlægget er tilkoblet.

 

 

Teknologisk Institut har lavet et dokument om "Brandindsats i solcelleanlæg"  ...

 

 

 

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning "Tjek din solcelle-installation"  ...

 

© VIND & SOL 2004-2019