CIS-FORDELE       F A Q       LOVGIVNING       INSTALLATION       DOWNLOADS      KONTAKT

 

Support siden

 

 

Mere information om solceller

 

Klik på illustrationen og find den vigtigste ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor rentable er

CIS-solcelleanlæg ?

 

Fra (5) 7 år ved 100% egetforbrug -

se reelle rentabilitetsanlayser her :

 

 

 

 

 

 

Flere spørgsmål

Frequently Asked Questions

 

Klik på tegningen og få svar på de vigtigste ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad siger lovgivningen ?

 

Klik på billedet og bliv klogere ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation

 

Vi har et landsdækkende netværk

af samarbejdsinstallatører

- klik på billedet for find dem ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

alle relevante datablade og brochurer

klik på illustrationen ...

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er forskellen på betegnelserne

CIS, CIGS og GeneCIS ?

I CIS-solceller består det aktive halvledermateriale

af kobber (Copper), Indium og Selen deraf navnet.

Undertiden indgår også Gallium, og cellen

betegnes da CIGS. I både Würth Solar's, Solar Frontier's og TSMC Solar's CIS-solceller benyttes

også Gallium, derfor er den korrekte tekniske betegnelse CIGS. For at udskille Würth Solar's

CIGS solcellerne (som europæisk orginaludvikler

af CIS-teknologien sammen med Stuttgart

Universitet) fra andre leverandører blev

disse markedsført under navnet "GeneCIS".

 

 

 

Solindstrålingen i Danmark de sidste 7 år

Dataindsamling fra DMI giver svar på dette ...

 

Der findes hovedsaglig to typer solcelleteknologier - krystallinske og tyndfilms solceller F A Q betyder ofte stillede spørgsmål Love, bekendtgørelser og regler omkring solcelleanlæg

 

Ved en optimal placering, der er 43º stik syd, ligger 25% af el-produktionen i vintermånederne (oktober, november,

december, januar, februar og marts) og 75% i sommermånederne (april, maj, juni, juli, august og september).

Ved 10º stik syd ligger 20% af el-produktionen i vintermånederne 80% i sommermånederne.

 

Ved placering 20º stik syd vil el-produktionen udgøre 58% af årsproduktionen i månederne maj, juni, juli og august,

og ved placering 0º vil el-produktionen udgøre 64% i de samme måneder.

 

 

 

VIND & SOL tilstræber en transparent og ærlig kommunikation med kunderne.

 

Derfor gør vi meget ud af at relevant

information er let tilgængelig.

 

På denne side findes både links til eksterne

hjemmesider og til anden nytting information.

 

 

Hvordan finder jeg

egetforbrug på el ?

En tommelfingerregel for at opnå en sunde økonomi i et solcelleanlæg er ...

 

 

flere gode råd fra Bolius ...

 

 

 

Hvilken størrelse

solcelleanlæg bør vælges ?

Nøje overvejelse er nødvendig, for at et

solcelleanlæg kan blive mest rentabelt -

 se vores mest brugte løsninger ...

 

 

 

Hvor meget solenergi

var der hvor du bor?

DMI har en ny side

med målinger for 2014 ...

 

 

 

Vi kan gøre en forskel med solceller

En ny rapport fra

Det Internationale Energiagentur slår fast,

at elektricitet kommer til at udfordre olie,

som den vigtigste energibærer

i det 21. århundrede ...

 

 

 

 

 

 

Links

 

 

  Solenergicentret

 

Solindstråling

 

Solceller - Wiki

 

Elpristavlen

 

Solar Electric Power

 

MERKUR Bank

 

Energistryelsen

 

 

 

 

 

 

Hældning og orientering

For at få bedst mulig årlig ydelse på

et solcelleanlæg skal det have mest

mulig sol og lys.

I Danmark er den optimale hældning

mellem 30-43º orienteret mod syd.

 

Nedenfor vises vejledende antal procent

effekt  i forhold solindfaldet og hældningen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Orientering     Vest       Syd        Øst

    0º - vandret      85%        85%       85%

    15º                   84%        95%       84%

    30º                   81%        99%       81%

    43º                   72%        100%     72%

    60º                   70%        94%       70%

    90º - lodret       53%        70%       53%

 

 

 

CIS-solceller kan i Danmark ved en solindstråling

på 1.047 kWt/m² forventes at producere ved

30-43º stik syd 1.020-1.040 kWt per kWp

installeret effekt, og ved 90º/lodret stik syd

700-720 kWt per kWp installeret effekt.

© VIND & SOL 2004-2019